OUTSOURCING IT – RYS HISTORYCZNY

Dodane: 26 lutego 2017

Zajmując się tematyką outsourcing it warto zastanowić się nad pochodzeniem zjawiska outsourcingu oraz jego kluczowymi cechami.

Termin outsourcing to połączenie trzech angielskich słów: outside – zewnętrzny, resource – środek i using – używanie. Oficjalnie zaczął on obowiązywać dopiero od 1979 roku w czasie gdy brytyjska branża motoryzacyjna kupowała projekty samochodów od niemieckich projektantów. Jednakże za swoistego “ojca outsourcingu” uznaje się Henry’ego Forda, który wygłosił kilka dekad wcześniej znamienne zdanie:
„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”.

Można stwierdzić, że ta metoda zarządzania była modyfikacją popularnego wówczas systemu “make or buy” – czyli strategii dającej wybór między wytworzeniem pewnego podzespołu wewnątrz firmy lub zakupu go od innego, zewnętrznego podmiotu. Analizując główne założenia outsourcingu nietrudno stwierdzić, że zjawisko to chociaż nienazwane w ten sposób, funkcjonowało już znacznie wcześniej. Wielu przedstawicieli nauk ekonomicznych upatruje go w średniowiecznym szkolnictwie, kiedy to władcy oddawali pełnię odpowiedzialności za kształcenie w ręce zakonów lub cechów rzemieślniczych. Jako późniejszy przykład podaje się również organizację wojsk napoleońskich, gdzie Napoleon powierzył firmom zewnętrznym dostarczanie amunicji na pola bitwy a także zlecił udzielanie pierwszej pomocy rannym.

Rozwój nowoczesnych technologii, konieczność optymalizacji procesów, poszukiwanie ograniczenia kosztów a wreszcie zawężanie działań przedsiębiorstwa do określonych
specjalizacji – to kilka z powodów, dla których outsourcing it cieszy się i będzie się cieszył rosnącym zainteresowaniem. Jednak nie od samego początku tak było. Nie każdy miał zaufanie do tego rozwiązania, dlatego początkowo outsourcing królował w usługach niemających strategicznego znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Dopiero wraz z rozwojem technologii informatycznych rynek outsourcingu zaczął rosnąć w siłę, pozyskując coraz większą ilość partycypujących w nim podmiotów, a tym samym wzrost zaufania i prestiż. Przyczynił się do tego Romuald Perrot, który od firm informatycznych skupywał niewykorzystane przez nie moce obliczeniowe, a następnie sprzedawał je firmom, które nie posiadały własnych komputerów.

A jak prezentuje się outsourcing it na naszym rodzimym gruncie?
Po 1979 w polskich realiach outsourcing it w obecnym rozumieniu tego określenia w ogóle nie istniał.
Wraz z przemianami ustrojowymi jakie miały miejsce po ‘89 roku outsourcing it zaczął się rozwijać, w początkowym okresie obejmując absolutnie pomocnicze działania w ramach prowadzonej działalności np. sprzątanie, prowadzenie stołówki pracowniczej, czy ochronę siedziby firmy. Wraz ze wzrostem konkurencyjności, pracodawcy zrozumieli, że powierzenie wykonania czynności wyspecjalizowanym firmom przyniesie oszczędności i zdejmie szereg obowiązków związanych z zatrudnieniem.
W Polsce coraz bardziej cenimy skuteczne rozwiązania organizacyjne, a biznes prowadzimy na coraz wyższym poziomie w głównej mierze skupiając się na głównym profilu działalności. Duży nacisk kładziemy również na nieustanny rozwój i optymalizację procesów. Dziś outsourcing it dla dyrektorów i menedżerów to wygodne i wiarygodne rozwiązanie. Powierzamy już podmiotom zewnętrznym nie tylko najprostsze czynności, ale także kwestie rekrutacyjne, księgowe czy informatyczne mogące mieć strategiczne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania firmy. Trudno obecnie znaleźć dobrze zarządzaną firmę, które w mniejszym lub większym stopniu nie korzystają z rozwiązań outsourcingu.

Outsourcing it to kierunek w prowadzeniu firmy, który w perspektywie czasu okazuje się najlepszym rozwiązaniem. Podczas, gdy Twoja firma skupia się na pracy, nie musi zaprzątać sobie głowy naprawą komputerów, instalacją oprogramowania, wykonaniem backupów, czy innymi zadaniami, które można zlecić na zewnątrz. Taka optymalizacja pozwala na osiągnięcie lepszego efektu i krótszego czasu realizacji. Najważniejszym efektem pracy specjalistów IT w modelu outsourcingu jest świadomość dobrze wykonanej pracy za którą firma zewnętrzna bierze odpowiedzialność.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas poprzez formularz kontaktowy.

Tagi: Henry Fordhistoriaoutsourcing