OUTSOURCING IT W CYFRACH

Dodane: 28 lutego 2017

Co podlega outsourcing`owi?

W badaniu przeprowadzonym przez Sekwencja w sektorze MŚP wśród 400 przedsiębiorstw już 3 na 4 ankietowanych deklaruje korzystanie z usług zewnętrznych podmiotów. To oznacza że 75% przedsiębiorstw, zamiast tworzyć własne działy, podejmuje decyzję o przekazaniu wykonywania pewnych czynności wyspecjalizowanym podmiotom. W największym stopniu dotyczy to księgowości (33%), IT (29%), Logistyki i transportu(13%) oraz Kadr i administracji (12%).

*” IT na wynajęcie – raport na temat rynku outsourcingu IT w Polsce ” zamieszczony na http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/it-na-wynajecie-raport-na-temat-rynku-outsourcingu-it-w-polsce.html

Czym jest outsourcing?

Outsourcing polega na przeniesieniu całości lub części usług, zadań i funkcji, niezwiązanych z podstawową działalnością przedsiębiorstwa, do realizacji przez zewnętrzny, wyspecjalizowany w danym zagadnieniu podmiot. Szacuje się że w Polsce w chwili obecnej brakuje około 30 tysięcy informatyków. Siłą rzeczy, duży popyt powoduje wysokie oczekiwania finansowe tej grupy pracowników. Wiąże się to także z oczekiwaniami dodatkowych, kosztownych pakietów socjalnych , które mogą zdecydować o podjęciu pracy w firmie. W zaistniałej sytuacji outsourcing IT to rozwiązanie idealne dla mikro i małych firm, które nie mogą pozwolić sobie na stworzenie działu lub zatrudnienie informatyka na etat, a dla których usługi informatyczne świadczone przez zewnętrzne podmioty będzie korzystniejszą opcją.

Dostawcy lokalni czy globalni?

Którego dostawcę outsourcingu IT wybrać? Dużego, globalnego gracza, posiadającego rozbudowane struktury i mogącego dedykować całe działy do obsługi informatycznej czy wręcz przeciwnie podmiot lokalny, pracujący w porównywalnym ze zleceniodawcą otoczeniu rynkowym, rozumiejący biznes swojego klienta i mogącego zaproponować konkurencyjne ceny dostosowane do danej branży i regionu. Okazuje się że małe firmy wybierają jednak dostawców lokalnych.

Fakt ten potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego przez Kapsch BusinessCom („Branża Teleinformatyczna – Trendy i Wyzwania”, 2014), z którego dowiemy się, że 72% spośród 34% firm, które zlecają usługi informatyczne firmom zewnętrznym, korzysta z usług lokalnych dostawców. W Polsce wskaźnik ten wynosi 67% spośród 43% wszystkich firm, kupujących usługi na zewnątrz. Warto przy okazji zwrócić uwagę na fakt, że Polska znalazła się na pierwszym miejscu wśród badanych krajów w kontekście procenta podmiotów zlecających outsourcing co stawia nas w świetle przedsiębiorców stosujących nowoczesne rozwiązania.

*IT na wynajęcie – raport na temat rynku outsourcingu IT w Polsce ” zamieszczony na http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/it-na-wynajecie-raport-na-temat-rynku-outsourcingu-it-w-polsce.html

Korzyści z outsourcingu?

Outsourcing IT przynosi firmom wielu korzyści zarówno w obszarze finansowym i biznesowym, optymalizując koszty.

W ujęciu finansowym outsourcing pozwala przenieść koszty z części CAPEX (nakłady inwestycyjne) do części OPEX (koszty utrzymania systemów).

W ujęciu biznesowym outsourcing informatyczny gwarantuje możliwość pozyskania do obsługi i prowadzenia projektów wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin informatyki, jednocześnie ograniczając problemy związane z wynagradzaniem, motywacją czy odejściem pracowników zatrudnionych na etacie. Do najważniejszych zalet biznesowych zalicza się również możliwość skupienia się na podstawowej działalności, poprawę jakości usług IT oraz bezpieczeństwa danych, a także dostęp do najnowszych technologii i wiedzy, bez ponoszenia kosztów inwestycji, w tym rozwiązań, które ze względu na skalę prowadzonej działalności i możliwości finansowe byłyby niedostępne dla firmy działającej w tradycyjnym modelu.

Tagi: outsourcing IT