SINGLE POINT OF CONTACT – DLACZEGO TO ROZWIĄZANIE JEST TAK CENIONE?

Dodane: 3 marca 2017

W dobie korporacji międzynarodowych dyktujących tempo i ścieżki rozwoju gospodarki światowej i gospodarek poszczególnych krajów, coraz częściej w małych oraz średnich przedsiębiorstwach odnotowujemy zainteresowanie organizacją działań i pracy na analogicznym do korporacji poziomie.

Małe i średnie przedsiębiorstwa przejmują metody pracy i rozwiązanie wypracowywane latami przez dobrze funkcjonujące organizacje. Dzieje się tak w związku z fluktuacją pracowników, przechodzeniem pracowników korporacyjnych do mniejszych podmiotów lub zakładaniem przez nich własnych firm. Mniejsze podmioty dążą do usprawnienia procesów i obniżenia kosztów organizacji. Korzystają coraz częściej z outsourcingu w tym z zewnętrznych usług IT.

Z tym rozwiązaniem wiążą się kolejne zagadnienia w tym kwestie komunikacji pomiędzy dwoma niezależnie funkcjonującymi organizacjami, zleceniodawcą a zleceniobiorcą czyli firmą świadczącą usługi informatyczne. Od sprawnie działającej komunikacji zależy ciągłość pracy przedsiębiorstwa zlecającego outsourcing, szybkość reakcji na zgłoszenia awarii oraz świadomość oczekiwań podmiotu zlecającego. Dąży się do wypracowania możliwie najskuteczniejszych metod komunikacji.

Jednym z rozwiązań w tym zakresie jest Single Point Of Contact (SPOC) . To sposób komunikacji między dwoma podmiotami, w którym jeden z nich świadczy usługi outsourcingowe drugiemu. Zgodnie z tą zasadą każdy klient korzystający z usług outsourcingowych ma ściśle przydzieloną osobę, bądź zespół osób do kontaktu. Dzięki temu usprawniona jest komunikacja, a strona świadcząca usługę ma możliwość w jak najpełniejszym stopniu zaznajomić się ze specyfiką pracy i oczekiwaniami klienta.

Z tego typu rozwiązań korzystają firmy IT, które cenią sobie nie tylko profesjonalne podejście do klienta, którym zależy na wizerunku firmy idącej z duchem czasu, ale także takie, które cenią sobie nade wszystko porządek organizacyjny.

Pojęcie Single Point Of Contact w outsourcingu IT jest nierozłącznie związany z działem helpdesk. To stanowisko, na którym konkretni pracownicy rozwiązują problemy konkretnego klienta.

Taka organizacja komunikacji pomiędzy firmami pozwala uniknąć wielu problemów i zwiększa efektywność wspólnych działań.

Tagi: outsourcing ITsingle point of contactSPOCusługi IT